ประวัติของผม

ชื่อ ศุภนาจ ศุกระศร

ชื่อเล่น ไนน์

E-Mail roughneck.20@hotmail.com หรือ supanrt@hotmail.com

ศึกษาอยู่ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

สิ่งที่ชอบ ชอบดูหนัง

อาหารที่ชอบ ข้าวต้มกุ้ง

 

 

Advertisements